KĀ IEGĀDĀTIES IELŪGUMUS

Balles Ielūgumi ir saņemami par Jūsu ziedojumiem RLB nama atjaunošanai.  Ziedojuma summā ietilps arī Balles izmaksas – koncerts, vakariņas, deju orķestris, telpu noma un citas nepieciešamās, izņemot organizāciju – to darām bez samaksas. Rīkotāji lūdz saprast, ka Jūsu ziedojuma summa nevar būt mazāka par  45.00 Eur/ pers.

Ziedojumus lūdzam ieskaitīt:

1. iespēja: Balles organizatora – sabiedriskas organizācijas Rīgas Rīdzenes Rotari kluba kontā

Reģ.Nr. 40008012629

Ziedojumu konta numurs:

LV71NDEA0000080819868

Lūdzu, pārskaitījumā norādiet Ielūgumu skaitu, personu vārdus un kontaktpersonas e-pastu un telefonu, lai vienotos, kā Jums Ielūgumus nogādāt.

2.iespēja: Ja pārstāvat pelnošu uzņēmumu, ziedojumu varat ieskaitīt Rotari Atbalsta fonda kontā, kam ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, attiecīgi izsūtīsim Jums fonda statusu apstiprinājuma dokumentus.

Latvijas Rotari Atbalsta Fonds

Reģistrācijas Nr.  40008103472

Juridiskā adrese : Daugavgrīvas iela 45-1, Rīga, LV-1007

Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle

Konta numurs:  LV92NDEA0000084190240

Lūdzu, pārskaitījumā norādiet Ielūgumu skaitu, personu vārdus un kontaktpersonas e-pastu un telefonu, lai vienotos, kā Jums Ielūgumus nogādāt.

3.iespēja: Ieejas biļetes, cena 45.00 Eur, varat iegādāties Biļešu Paradīzes tirdzniecības vietās vai elektroniski.

4.iespēja:  Ielūgumus iespējams saņemt arī personiski, turpat arī atstāt ziedojumu:

* RLB namā Merķeļa ielā 13 pie Kristīnes Strodes.

Tel. 29524341, e-pasts: kristine.strode@rlb.lv

* Tūrisma kompānijā Your Run  Baznīcas ielā 7-2 pie Inas Reščevskas.

Tel. 29208944, e-pasts:  ina.rescevska@yourrun.lv

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s