KUR IEGULDĪTI ZIEDOJUMI

2012.gads –  Virs ieejas RLB namā J.Rozentāla fesku izgaismošanai – Ls 7881,30

2013.gads – RLB Vestibila un garderobes pārveidei arh.M.Pīlēna vadībā – Eur 7300,-

2014. un 2015 .gada ziedojumi  – RLB Karoga mastu un kāpņu margu izveide – EUR 16406,70

2016.gads – 10 000 Eur RLB Kultūrizglītības centra kapitālajam remontam.

Mākslinieku ziedojumi

RLB Kultūrizglītības centra kapitālais remonts

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s